0

วันที่สัมมนา : 08 ธ.ค. 2559

เวลาสัมมนา : 09:15 - 12:00

ชื่องาน : ทดสอบการใช้งาน WebEx

วิทยากร : น.พ.ธานินทร์ สนธิรักษ์

ลงทะเบียนเพื่อรับชมการถ่ายทอดสด | อ่านต่อ >>

08 ธันวาคม 2559

ทดสอบการใช้งาน WebEx

Test