0

28 เมษายน 2560

ทิศทางการพัฒนาด้านสารสนเทศสุขภาพ Health Information 4.0

เชิญรับชมการถ่ายทอดสดเรื่อง "ทิศทางการพัฒนาด้านสารสนเทศสุขภาพ Health Information 4.0" ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น...